Shop Mobile More Submit  Join Login
About Deviant Engelin BernsteinFemale/Poland Recent Activity
Deviant for 8 Years
Needs Core Membership
Statistics 8 Deviations 30 Comments 2,461 Pageviews
×

Newest Deviations

Random Favourites

Activity


deviantID

citrakaya
Engelin Bernstein
Poland
Istnieje teoria, że jesli kiedyś ktoś się dowie, dlaczego powstał i czemu służy wszechświat,
to cały kosmos zniknie i zostanie zastąpiony czymś znacznie dziwaczniejszym i jeszcze bardziej pozbawionym sensu.
...
Istnieje także teoria, że dawno już tak się stało.

Douglas Adams

Comments


Add a Comment:
 
:iconfae-dame:
Fae-Dame Featured By Owner Jan 29, 2009
THanks for the fav!
Reply
:iconkabbalart:
kabbalart Featured By Owner Jan 21, 2009  Hobbyist Traditional Artist
Thank You for the fav!!
Reply
Hidden by Owner
Add a Comment: